AllinOne AB

Systemutveckling inom affärsområde bank och försäkring.

AllinOne AB är ett företag som har en lång och bred erfarenhet av systemutveckling inom affärsområde Bank och Försäkring. Främst när det gäller Mainframe-baserade system.

Kompetenser

Programspråk:

Cobol, Rexx, Visual Basic

Transaktionshantering:

IMS, CICS, COM+

Middleware:

Shadow Direct, MQ

Databaser:

DB2, DL1, Sql-Server

Företaget har också erfarenheter av Teknisk projektledning, Integration och outsourcing av systemutveckling offshore.